Sağlık Çalışanları


Demans nedir?

Demans hafızayı, düşünmeyi, davranış ve günlük aktiviteleri etkileyen ve genellikle kronik ve ilerleyici seyreden bir beyin hastalığıdır.

Demans ve kilo kaybı

Bir çok çalışmaya göre demans kilo kaybı ile birlikte seyreder. Kilo kaybı ve yetersiz beslenmenin hastalığın hem bilişsel, hem fonksiyonel semptomlarında hem de klinik prognozunda önemli etkisi vardır.

Demanslı kişilerde nütrisyonel değerlendirme

  • Hastanın nütrisyonel durumunun sürekli takibi ve planlanması kritiktir.

En önemli nütrisyonel değerlendirme tipleri:

1. Diet değerlendirmesi

 2. Kilo geçmişinin takip edilmesi

3. Fiziksel antropometrik ölçüm

4. Nütrisyon tarama testleri

5. Nütrisyonel biomarkerlerın takibi

6. Yeme içme davranış şekli

  • Hastanın güncel kilo durumu ile kilo geçmişi hikayesini karşılaştırmak önemlidir. Son 6 ay içinde 5 kilodan fazla kilo vermiş kişinin nütrisyonel riski bulunabilir.

  • Kilo ve boy en önemli fiziksel parametrelerdir. Vücut kitle indeksi (VKI) kg/m2 olarak hesaplanır ve nütrisyonel durumu ölçmek için kullanılmaktadır. <18.5 kg/m2 bireyler, malnütrisyonlu olarak tanımlanabilir.

  • Demanslı kişilerde nütrisyonel durum, triceps, cilt kalınlığı testi, kol çevresi ve baldır çevresi ölçümlerinden yapılabilir.

  • Nütrisyonel testler, demanslı hastanın malnütrisyonlu olduğu ya malnütrisyon riski altında olduğunu tespit etmek için kullanılmaktadır. Bu anlamda, genellikle Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) kullanılmaktadır.

Demans ve  beslenme

  • Çalışmalar, bakım veren kişilerin eğitimi, yemek yenilen ortam, oral beslenme süplemanları ve beslenme tekniği gibi dört önemli kriteri vurgulamaktadır. Demanslı hastaların beslenmesinde kişinin bulunduğu ortam ve yemeğin sunum şekli önem  teşkil etmektedir.

  • Beslenme desteği demans hastaları için çok önemlidir. Önem verilmemesi durumunda hastalarda çok ciddi beslenme yetersizliği ve malnütrisyon ortaya çıkmaktadır.  Demanslı hastalarda, malnütrisyon söz konusu olduğu durumlarda, yüksek enerji ve yüksek protein içeren oral beslenme süplemanlarından hızlı, güvenilir ve iyi tolere edilen bir yöntem olarak faydalanılabilir.

 

Referans

Alzheimer’s Disease International (ADI), London, Nutrition and dementia. February 2014;6-8