Sağlık Çalışanları


Kırılgan Yaşlılık Nedir?

Kırılgan yaşlılık geriatrik bir sendromdur. [1] Kırılgan yaşlılar, fiziksel, mental, psikolojik ve/veya sosyal kısıtlarından ve aynı zamanda komorbid hastalıklarından dolayı günlük aktiviteleri sınırlanmış yaşlılardır. [7] Kırılgan yaşlıların engellilik, hastalık, hastaneye yatış ve ölüm riskleri daha yüksektir. [2]

Kırılgan Yaşlılardaki Yüksek Malnütrisyon Oranları

Hastalığa bağlı malnütrisyon yaşlılarda ve kırılgan yaşlılarda çok sık görülür. Kırılgan yaşlılarda malnütrisyon %20-60 aralığında görülür. [3]

Kırılgan Yaşlılık ve Sarkopeni

Kırılgan yaşlılık ve sarkopeni bir döngü şeklinde seyreder. Kırılgan yaşlılık ve sarkopeni, vücuttaki protein rezervi ve sentezindeki azalma  nedeniyle oluşur. [4] 

Yaşlılarda düşme, fiziksel bağımlılık ve morbidite ile ilişkili yıkıcı sonuçlar ortaya çıkarabilir/mortaliteye neden olabilir. [4]

Kırılgan Yaşlığın oluşum nedenleri, düşük protein alımı ve kas fonksiyonlarındaki azalma

Protein ve enerji alımı yaşla birlikte düşmektedir. Yaşlı bireylerin %20’si gerekli besin kaynağına ulaşamamaktadırlar. [5] Bu durum kas kaybı riskine, kas fonksiyonlarında ve mobilitede azalmaya, başkalarına bağımlılıkta artmaya ve yaşam kalitesinde düşmeye neden olmaktadır. [4]

Kırılgan Yaşlılık ve Beslenme

Yapılan çalışmalara göre yüksek protein alımı kas gücünde artmaya yardımcı olmaktadır. [5]

Referanslar

  1. Fried LP, Tangen CM, Walston J, et al. for the Cardiovascular Health Study Collaborative Research Group. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001;56:146–56.
  2. Abellan van Kan G., Rolland Y., Houles M., Gillette-Guyonnet S., Soto M., Vellas B. The Assessmentof Frailty in Older Adults. Clin Geriatr Med 2010; 26 : 275–286
  3. Stratton R, Green C, Elia M. Disease-related malnutrition: an evidence based approach to treatment. Wallingford: CABI Publishing; 2003.
  4. Cruz-Jentoft, A.J., et al., Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 13: p. 1-7.
  5. Cawood AL et al. Ageing Res Rev. 2012;11(2):278-96. 2. Misra  D et al. Osteoporos Int. 2011 January ; 22(1): 345–349
  6. Muhlberg W, et al. Gerontol Geriat 2004; 37: 2-8.
  7. Volkert et al Clin Nut.2006;25:330-60