Sağlık Çalışanları


NUTRICIA ÜRÜNLERİ GERİ ÖDEME KOŞULLARI

SUT ve Enteral Beslenme Ürünleri

4.2.8/A (sut maddesi)


(Not: Enteral beslenme ürünleri SUT’ta 4.2.8 A ya göre verilir.)
   1- Yatan hastalar dışında, herhangi bir nedenle malnütrisyon gelişmiş hastalarda
enteral beslenme ürünleri verilir. Ancak doğuştan metabolik hastalığı olanlarda, kanser
hastalarında, kistik fibroziste, crohn hastalarında, yanık hastalarında veya orogastrik sonda/
nazoenterik sonda veya gastrostomi/jejunostomi ile beslenen hastalarda aşağıda belirtilen
malnütrisyon koşulları aranmaz. Uzman hekimlerce düzenlenen 6 ay süreli sağlık kurulu
raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
   2) Raporda, beslenme ürününün adı, günlük kalori ihtiyacı ve buna göre belirlenen
günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek en fazla 30 günlük dozda reçete edilmesi halinde
bedeli ödenir.
   3- Malnütrisyon tanımı raporda belirtilmek kaydıyla;
       a) Erişkinlerde;
       1) Son 3 ayda ağırlığında %10 ve daha fazla kilo kaybı olanlar veya
       2) “Subjektif global değerlendirme kategorisi” C veya D olanlar veya
       b) Çocukluk yaş grubunda;
       1) Yaşına göre boy ve/veya kilo gelişimi 2 standart sapmanın altında (< -2SD)
olanlar, malnutrisyon tanımı içerisinde kabul edilecektir.
   4- Yoğunlaştırıcı-kıvam artırıcı beslenme ürünleri;
       a) 2 yaşın altında yutma/yutkunma bozukluğu veya gastro özofagial reflüsü olan
çocuklarda, bu durumun belirtildiği gastroenteroloji, metabolizma ve yoğun bakım
uzmanlarının en az birinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu hekimler ve
çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir. Raporda, ürünün adı,
günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek en fazla bir kutu yazılır.
       b) İnme, kronik nörolojik bozukluklar ve baş boyun kanserleri ve cerrahi rezeksiyonda
görülen yutma güçlüğü çeken yetişkin hastalarda; bu durumun belirtildiği nöroloji, kulak
burun boğaz, genel cerrahi, beyin cerrahi, anestezi ve yoğun bakım uzmanlarından en az
birinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimlerce reçete edilebilir. Raporda,
ürünün adı, günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek aylık en fazla iki kutu yazılır.
   5- Glikojen depo hastalığının diyet yönetiminde kullanılan yüksek amilopektin içeren
nişastalı enteral beslenme ürünleri; 2 yaş ve üzerindeki çocuk hastalarda, bu durumun
belirtildiği en az bir çocuk metabolizma hastalıkları uzmanının bulunduğu sağlık kurulu
raporuna dayanılarak çocuk metabolizma hastalıkları ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman
hekimlerince reçete edilebilir. Raporda, ürünün adı, günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek
aylık en fazla iki kutu yazılır.
   6- (EK: RG-30/08/2014-29104/ 12 md. Yürürlük: 06/09/2014) Dallı zincirli
aminoasitlerden zengin enteral beslenme ürünleri: Karaciğer yetmezliği olan orta ve ağır (evre
2 ve üzeri) ensefalopati gelişmiş hastalarda kullanılabilir. Malnutrisyon kriterleri aranmaz.
Gastroenteroloji veya iç hastalıkları uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
reçete edilebilir.

METABOLİK ÜRÜNLER VE NEOCATE İÇİN SUT  

4.2.16 - Doğuştan metabolik hastalıklar ile Çölyak Hastalığı

   (1) Çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle EK-4/A Listesine ve Kurumun resmi internet
sitesinde yayınlanan “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek
Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi” ne (EK-4/B) dahil edilmemiştir. Ancak,
doğuştan metabolik hastalığı olan ve kistik fibrozisli hastalar için tedavi edici içerikli olanlar
ile malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastaların ve iki yaşına kadar inek sütü
ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar, öncelikle
çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ya da
gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmaması halinde çocuk
sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen
uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir. İki yaşına
kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar
için yukarıdaki hekimlere ek olarak çocuk alerji veya klinik immunoloji uzman hekimlerince
de rapor düzenlenerek tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
   (2)

(2) Protein metabolizması bozukluklarında (aminoasit metabolizması bozuklukları, üre siklus bozuklukları, organik asidemiler); çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ya da gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmaması halinde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından 1 yıl süreli rapor düzenlenir. Bu rapora dayanılarak hastaların kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.) için bir aylık;

a) 0-12 ay için 46,50 (kırkaltı virgül elli) TL,

b) 1-5 yaş için 90 (doksan) TL,

c) 5-15 yaş için 116,25 (yüzonaltı virgül yirmibeş) TL,

ç) 15 yaş üstü için 120 (yüz yirmi) TL,

tutar ödenir.

KETOJENİK DİYET

61. Ketojenik tıbbi mama;  dirençli epilepsi hastalarında nöroloji veya metabolizma hastalıkları tarafından düzenlenen 6 ay süreli uzman hekim raporuna ile  bu hekimlerce veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

10.4 Epilepsi, Narkolepsi ve febril konvülsiyonlar

10.4.27.Ketojenik tıbbi mama* (G40 ICD-10 kodlarında ve SUT eki Ek-4/F listesi 61 numaralı maddede yer alan ilkelere göre)

15.4.1.6 Barsak operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar

15.4.1.6. Ketojenik tıbbi mama (E74.4 ICD-10 kodu ile ve SUT eki Ek-4/F listesi 61 numaralı maddesinde yer alan ilkelere göre)

   

e-RAPOR ve e-REÇETE UYGULAMASI
   

(3) Çölyak hastalığında; gastroenteroloji uzman hekimi tarafından 1 yıl süreli rapor düzenlenir. Bu hastaların kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formüllü un içeren mamul ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.); gastroenteroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak bir aylık;

a) 0-5 yaş için 78,75 (yetmişsekiz virgül yetmişbeş) TL,

b) 5-15 yaş için 120 (yüzyirmi) TL,

c) 15 yaş üstü için 108,75 (yüzsekiz virgül yetmişbeş) TL,

tutar ödenir.

(4)Yukarıda belirtilen hastalıklarda kullanılan ürünler; EK-4/B Listesinde belirtilmiş olup bu listede yer almayan ürün bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(5) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen ödemeye ilişkin izlenecek yöntem Kurum tarafından ayrıca duyurulur.

NUTRICIA ÜRÜNLERİ MUAFİYET LİSTESİ


EK 4 MUAFİYET LİSTESİ


•  2. Kanser
 2.6 Enteral beslenme ürünleri (Malnutrisyon şartı yok)
•  3. Kronik böbrek hastalıkları, organ ve doku nakli

3.17.Enteral ve parenteral beslenme solüsyonları (Enteral beslenme solüsyonları  sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)

4.4.Periferik ve serebral (serebrovasküler) damar hastalıkları, venöz yetmezlikler

4.4.4.Enteral beslenme ürünleri (Sadece G46 ve I69 kodlarında malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.
•  6.3. İnflamatuar bağırsak hastalıkları
 6.3.10. Enteral beslenme ürünleri (sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda
muafiyet kapsamındadır.) (Crohn hastalığında Malnutrisyon şartı yok)
•  6.5. Koroziv gastrointestinal yanıklar.
 6.5.1. Beslenme ürünleri
•  6.4. Kronik akciğer hastalıkları
 6.4.5. Enteral beslenme ürünleri (sadece K74 ve alt kodlarında malnütrisyon
gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır).
•  6.7. Ekzokrin pankreas bocuklukları.
 6.7.3. Enteral beslenme ürünleri (sadece K86.1 kodunda malnütrisyon gelişmiş
hastalarda muafiyet kapsamındadır).
•  8.2.13. Kan Hastalıkları

8.2.13.Enteral beslenme ürünleri (sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)

9.2.19 Konnektif doku hastalıkları

9.2.19.Enteral beslenme ürünleri (sadece malnütrisyon gelişmiş skleroderma hastalığında muafiyet kapsamındadır.)

 10.1.1 Miyopatiler

10.1.1.2.Enteral beslenme ürünleri (Sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.

10.1.2 Mitokondriyal sitopatiler

10.1.2.4.Enteral beslenme ürünleri (Sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.

10.2.1 MyastheniaGravis

10.2.1.6.Enteral beslenme ürünleri (Sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.

10.2.2 Motor nöron

10.2.2.2.Enteral beslenme ürünleri (Sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)

10.3.1 Parkinson hastalığı

10.3.1.23.Enteral beslenme ürünleri (Sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)

10.3.2 Distoniler, hemifasyal spazm

10.3.2.5.Enteral beslenme ürünleri(Sadece G24.1 ve G24.2 kodlarında malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)

10.5 Demiyelinizan hastalıklar (lökodistrofi, multipl skleroz v.b.)

10.5.10.Enteral beslenme ürünleri (Sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)

10.6 Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastalığı

10.6.8.Enteral beslenme ürünleri (Sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)

10.7 Demans

10.7.6. Enteral beslenme ürünleri (Sadece (F00),(F02-F03) kodlarında malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)

10.9 Serebralpalsy

10.9.5. Enteral beslenme ürünleri (Sadece (F00),(F02-F03) kodlarında malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)

•  15.4.1.1. Bağırsak Operasyonundan Dolayı Oluşan ... (İnek Sütü Alerjisi)
•  15.4.2.1. Mitokondriyal Nörogastrointestinal Ensefapaliti...
•  15.5. Kistik Fibrozis (Mukovidozis).
•  15.5.4. Enteral Beslenme Ürünleri (Malnutrisyon şartı yok)
•  15.14. Pierre Robin Sendromu
 15.14.1. Enteral Beslenme Ürünleri
•  15.15 Gastrostomi Durumu
 Z 93.1. Gastrostomi Durumu
 Z 93.4 Gastrointestinal yol diğer yapay açıklıklar (Oro-gastrik/nazo-enterik)
 (Malnutrisyon şartı yok)